Sustenabilitate prin guvernanță

Guvernanță și sustenabilitate

Structura noastră de guvernare permite directorilor independenți, experimentați să ofere ofere sfaturi, înțelegere, îndrumare și supraveghere pentru a promova interesele companiei și ale acționarilor noștri. Ne-am mentinut mult timp standardele de guvernare solide împreună cu un angajament de raportare financiară transparentă și controale interne puternice.

Componența consiliului de administrare și practici

 • Componența consiliului este vizibilă - toți membrii consiliului sunt aleși anual.
 • Directorii consiliului sunt aleși prin vot majoritar.
 • Președintele consiliului este independent.
 • 12 dintre cei 13 membri ai consiliului sunt independenți.
 • Peste 20% dintre directori sunt femei.
 • Consiliul nostru este implicat activ în identificarea și gestrionarea talentelor în vederea pregătirii acestora pentru roluri executive.
 • Avem un set de reguli ale acționariatului pentru ofițerii executivi și directorii independenți, în vederea alinierii intereselor acestora cu ale acționarilor.

Riscuri și conformitate

 • Consiliul nostru supraveghează activ practicile de risc și gestionare a riscului ale Mastercard, concentrate pe dezvoltarea unei culturi informate, care evită riscurile dar încurajează, totodată, riscurile asumate.
 • Codul nostru de conduită interzice activitățile comerciale necorespunzătoare.
 • Activitățile noastre politice sunt transparente și vizibile pe pagina noastră, ca parte a Declarației noastre de Activitate Politică.
 • Oferim un Raport de Confidențialitate și Protecție a Datelor pentru a ne explica practicile cu privire la datele personale, precum și angajamentul nostru de a proteja confidențialitatea și de a crește transparența afecerilor noastre.

Află mai multe despre guvernanța Mastercard